Categories

King of Avalon:Byggnad – Handelspost – [Swedish]

Din Handelspost tillåter dig att skicka och ta emot resurser med dina allierade.

Du kan skicka en begäran om de resurs som du behöver. Varje begäran kommer att pågå i 24 timmar. Du kan endast begära en typ av resurs åt gången. Ansökningarna kommer att meddelas i ett meddelande inom Allians Chatten.

En handelsavgift kommer att vidtas för att garantera säkerheten av varorna. Denna handelsavgiften reduceras varje gång du uppgradera din Handelspost. Mängden resurser som du kan skicka varje gång ökar när du uppgraderar också.