Categories

King of Avalon:อาคาร – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – [Thai]

หากคุณขาดแคลนทรัพยากร คุณสามารถไปอธิษฐานได้ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ คุณสามารถขอพีได้ที่บ่อน้ำนี้ทุกวัน ซึ่งคุณอาจได้รับทรัพยากรสูงสุดถึง 10 เท่าของจำนวนขั้นต่ำที่ได้รับจากการขอพรในแต่ละครั้ง

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จะถูกปลดล็อคเมื่อฐานทัพของคุณเพิ่มถึงเลเวล 8 และในครั้งแรกต้องใช้ไม้ 250 อันเพื่ออัพเกรดเป็นเลเวล 1

การอัพเกรดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จะเป็นการเพิ่มจำนวนการขอพรฟรีต่อวัน และจะเป็นการเพิ่มจำนวนขั้นต่ำของทรัพยากรที่ได้รับจากการขอพรในแต่ละครั้งด้วย