Categories

King of Avalon:อาคาร – กำแพง – [Thai]

กำแพงจะช่วยปกป้องเมืองของคุณเมื่อคุณถูกโจมตี หากคุณถูกโจมตีและพ่ายแพ้ในการต่อสู้ เมืองของคุณจะถูกเผา โดยระหว่างที่ถูกเผานี้ การป้องกันของกำแพงของคุณจะลดลง

คุณสามารถดับไฟในทันทีโดยใช้เหรียญทอง หรือรอให้ไฟมอดไปเองหลังผ่านไป 30 นาที ซึ่งคุณสามารถเพิ่มการป้องกันของแพงของคุณได้โดยการซ่อมแซม

หากการป้องกันของกำแพงของคุณลดลงจนเหลือ 0 เมืองของคุณจะถูกย้ายไปตำแหน่งอื่นบนแผนที่แบบสุ่มและการป้องกันของกำแพงจนถูกฟื้นฟูจนเต็มอีกครั้ง