Categories

King of Avalon:Gruppanfall – [Swedish]

Med gruppanfall är det möjligt att samla en mycket större och mer kraftfull armé genom att gå samman med dina allierade.

Du måste vara i en Allians och har byggt en Hall av Krig för att starta och gå med gruppanfallen.

När ett gruppanfall har startas kommer alla allierade ha en visst tid på sig att anlända till staden för att kunna delta i gruppanfallet. Deltagande arméerna måste först marschera till staden som lanserade gruppanfallet. När tiden är klar kommer alla deltagande som har anlänt att marschera tillsammans.

Om det tar längre tid till att marschera till staden som inledde gruppanfallet, dessa trupper kommer då inte kunna delta i gruppanfallet.

Din Allians kan öka antalet Gruppanfallsplatser i varje gruppanfall genom donationer i Allians Teknik.