Categories

King of Avalon:Byggnad – Mur – [Swedish]

Din Mur hjälper dig att skydda din Stad när du blir attackerad. Om du blir anfallen och förlorar striden kommer din stad att börja brinna. Under den här tiden kommer ditt Murförsvar att minska.

Du kan släcka elden omedelbart med Guld, eller om du göra det automatiskt efter 30 minuter. Du kan sedan öka ditt murförsvar igen genom att reparera det.

Om ditt Murförsvar skulle nå noll, din stad kommer automatiskt att teleporteras till en annan plats på kartan och ditt Murförsvar kommer att återställas till max.