Categories

King of Avalon:Talang Poäng – [Swedish]

Varje gång du ökar din Herr nivån kommer du att få belöningar och talangpoäng.

Placera ut Talang poängen för att öka dina färdigheter inom de 3 områderna: Strid, Ekonomi och Balans.

Detta ger dig en boost till din Stad. Du kan återställa Talang Poängen om du önskar att göra någon ändring i din Strategi och sedan placera ut poängen igen.