Categories

King of Avalon:Byggnad – Militärtält – [Swedish]

Militärtält ger boende för dina trupper. De är nyckeln till att öka antalet av din armé. Att bygga fler Militärtält och uppgradera dessa kommer att öka din Träningskapacitet (antal trupper som du kan träna åt gången) och din träningshastighet.