Categories

King of Avalon:Byggnad – Gård, Sågverk, Järngruva och Silvergruva – [Swedish]

Dina Gårdar, Sågverk, Järngruvor och Silvergruvor är byggnader som producerar Mat, Trä, Järn och Silver för din Stad. En ikon kommer att synas ovanför dem när det finns resurser att hämta.

Att uppgradera dessa resursbyggnader kommer att öka timproduktion samt mängden av resurser som den kan hålla temporärt i förvaringen.

Järngruvan kommer att låsas upp när din Fästning når nivå 10.

Silvergruvan kommer att låsas upp när din Fästning når nivå 15.

Resurser som inte har hämtas är inte skyddade från fiendens raider, så det är en bra idé att skörda regelbundet.