Categories

King of Avalon:Vad finns det för olika teleport i spelet? – [Swedish]

Det finns fyra typer av teleport i spelet:

– Nybörjar Teleport: Du kan teleportera din stad till ett annat Kungarike av ditt val. Gäller för dem som har fästningsnivå 5 och under och varit registrerad under de senaste fem dagarna.

– Slumpmässig Teleport: kan teleportera din stad till en slumpmässig plats på kartan.

– Allians Teleport: kan teleportera din stad till en plats nära staden av din Allians ledare.

– Avancerad Teleport: kan teleportera din stad till en vald plats på kartan. Om du vill använda en avancerad Teleport, vänligen klicka på önskad plats på kartan och sedan på "Teleport".
– Borg Teleport:kan teleportera din stad till en plats nära Allians borgen. Tillgänglig i Allians affären.