Categories

King of Avalon:เทเลพอร์ตผู้เริ่มเล่น – วิธีการใช้งาน – [Thai]

เทเลพอร์ตผู้เริ่มเล่นจะช่วยให้คุณสามารถเทเลพอร์ตเมืองของคุณไปยังอาณาจักรอื่นที่คุณต้องการ ซึ่งจะสามารถใช้ได้เฉพาะผู้เล่นที่มีฐานทัพไม่เกินเลเวล 5 และลงทะเบียนเล่นไม่เกิน 5 วันเท่านั้น