Categories

King of Avalon:Hur använder man Smeden? – [Swedish]

Smeden kan du skapa utrustning med Rullar och andra material. Rullar kan syntetiseras med Scroll Fragment som du kan hitta från Tarot läsning från Spådamen. Eller från Scroll kistor i butiken, medan det material som behövs för smedja utrustning kan hittas när du attackerar monster och Barbar läger.