Categories

King of Avalon:ห้องนิรภัยคืออะไร? – [Thai]

ห้องนิรภัยเปรียบเสมือน "ธนาคาร" ในKing of Avalon ที่ซึ่งคุณสามารถเลือกรูปแบบการฝากเหรียญทองของคุณเพื่อรับดอกเบี้ย จำนวนเหรียญทองที่คุณได้รับเป็นดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการฝาก ยิ่งฝากนานเท่าใดก็จะยิ่งได้รับดอกเบี้ยเป็นเหรียญทองมากเท่านั้น