Categories

King of Avalon:Hur får jag föremålen från Drakande Axelväskan och när? – [Swedish]

När du kliver ut från Labyrinten kommer du att se att det finns en timer. När timern är nere på 0 så kommer alla föremål som du fick i Axelväskan att skickas till din mail i spelet.
Om du önskar snabba på så kan du använda dig av påskyndingsföremål. När timern är nere på 0 kommer dina trolldrycker och Uthållighet att bli full igen och redo att utforska. Om du önskar att starta från en specifik nivå, notera att du kan endast start från våning 11, 21, 31 etc. efter det har blivit upplåsta.