Categories

King of Avalon:Vad är Reliker? – [Swedish]

Några kraftfulla forntida reliker har grävts fram! Du kan hitta dem med hjälp av Relikkartan (Tavern-> Relikkarta)och upptäcka deras märkliga och underbara egenskaper. Kom ihåg att utrusta den för att för att fördelerna ska bli effektiva. (Profil> den andra låsta ikonen ovanför "talangpoäng")
Det är en skyddad användningsperiod i tre dagar efter Reliken har erhållits. Under denna perioden kan Reliken inte erhållas av andra Herrar. Efter detta, finns det en chans att Reliken kan erhållas genom någon som besegrar bäraren i en strid eller ett gruppanfall!