Categories

King of Avalon:มุมนักเล่นแร่แปรธาตุ – [Thai]

มุมนักเล่นแร่แปรธาตุ

มุมนักเล่นแร่แปรธาตุเป็นฟีเจอร์ใหม่ของอาคารแลกเปลี่ยนในเมืองของคุณ ซึ่งคุณจะสามารถนำไอเท็มมารีไซเคิลและซื้อไอเท็มที่เกี่ยวข้องกับฮีโร่ ลอร์ด มังกรและอุปกรณ์ได้!

คูปอง:

·คูปองอุปกรณ์: สามารถนำไปซื้อไอเท็มที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ได้

·คูปองเวทมนตร์: สามารถนำไปซื้อไอเท็มที่เกี่ยวข้องกับมังกรและลอรด์ได้

·คูปองฮีโร่: สามารถนำไปซื้อไอเท็มที่เกี่ยวข้องกับฮีโร่ได้

เบ้าหลอมโลหะ:

เบ้าหลอมโลหะคือที่ที่คุณสามารถนำไอเท็มไปแลกเป็นคูปองได้

ในเบ้าหลอมโลหะ คุณสามารถดูภาพรวมของไอเท็มทั้งหมดที่คุณมี สำหรับการรูปไอเท็มเป็นคูปองนั้น ให้แตะที่ไอเท็มที่คุณต้องการแปรรูป เลือกจำนวนของไอเท็มชนิดนั้นๆแล้วยืนยันโดยแตะที่ ‘ใช้’ แล้วแตะที่ ‘แปรรูป’ แล้วคุณจะได้รับคูปองในทันที

หมายเหตุ: เมื่อทำการแปรรูปไอเท็มในเบ้าหลอมโลหะแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้อนกลับได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่จะกดปุ่มแปรรูป

a.คูปองอุปกรณ์สามารถรับได้จากการแปรรูปม้วนคำภีร์อุปกรณ์ลอร์ด จำนวนคูปองที่คุณได้รับจากการแปรรูปจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะและความหายากของม้วนคัมภีร์นั้นๆ

b. คูปองเวทมนตร์สามารถรับได้จากการแปรรูป EXP มังกรหรือลอร์ด ยิ่งคุณแปรรูป EXP มากเท่าใดก็จะได้รับคูปองมากเท่านั้น

c.คูปองฮีโร่สามารถรับได้จากการแปรรูปชิ้นส่วนฮีโร่ ยิ่งเป็นชิ้นส่วนฮีโร่ที่หายากมากเท่าใด คุณก็จะได้รับคูปองมากเท่านั้น

เมื่อคุณมีคูปองเพียงพอแล้ว คุณก็จะสามารถนำไปซื้อของต่างๆในมุมนักเล่นแร่แปรธาตุได้