Categories

King of Avalon:Allians Affären – [Swedish]

Allians Affären tillåter dig att köpa föremål genom att använda Allians Hederpoäng. Donera till Allians Teknik för att tjäna Allians Hederpoäng. Se dina nuvarande Allianspoäng i Allians Affären och använd dem för att köpa specialföremål. Allians Heder är knuten till individuella Herrar så det kommer att överföras om du flyttar från en Allians till en annan.

R4 och R5 Allians Medlemmar kan använda Allians Kredit för att köpa föremål på Föremål listan och placera dem i Allians Affären för andra medlemmar att köpa. Varje gång en Allians medlem tjänar Allians Hederpoäng kommer Allians Kredit att öka med en. När Allians är upplöst kommer poängen att gå tillbaka till noll.