Categories

King of Avalon:[อัพเดทเวอร์ชั่น 2.8] ฐานทัพเลเวล 31 และเหรียญตราขุนนาง – [Thai]

คุณต้องทำตามเงื่อนไขเหล่านี้จึงจะสามารถอัพเกรดฐานทัพให้เป็นเลเวล 31 ได้• มีฐานทัพเลเวล 30
• มีทรัพยากรเพียงพอตามจำนวนที่กำหนด
• มีเหรียญตราขุนนาง

การอัพเกรดฐานทัพเป็นเลเวล 31 จะทำให้คุณได้รับโบนัสเหล่านี้:• เพิ่มจำนวนทหารเดินทัพให้คุณ 4500 นาย
• เพิ่มจำนวนทหารที่สามารถเดินทัพได้สูงสุด 10%
• ปลดล็อคค่ายทหาร ค่ายทหารม้า ค่ายพลธนูและโรงอาวุธตีปราสาทเลเวล 31

คุณต้องทำตามเงื่อนไขเหล่านี้จึงจะสามารถอัพเกรดค่ายทหารประเภทต่างๆเป็นเลเวล 31 ได้• มีฐานทัพเลเวล 31
• ค่ายทหารที่ต้องการอัพเกรดมีเลเวล 30
• มีทรัพยากรเพียงพอตามจำนวนที่กำหนด
• มีเหรียญตราขุนนาง

เมื่ออัพเกรดค่ายทหารประเภทต่างๆเป็นเลเวล 31 แล้ว คุณจะได้รับโบนัสเหล่านี้:• ค่ายทหารเลเวล 31: เพิ่มพลังชีวิตของทหารราบ 5%
• ค่ายทหารม้าเลเวล 31: เพิ่มพลังชีวิตของทหารม้า 5%
• ค่ายพลธนูม้าเลเวล 31: เพิ่มพลังชีวิตของพลธนู 5%
• โรงอาวุธตีปราสาทเลเวล 31: เพิ่มพลังชีวิตของอาวุธตีปราสาท 5%

เหรียญตราขุนนางสามารถรับได้ด้วยวิธีเหล่านี้:• ได้จากการจับฉลาก• ได้จากแพ็คเกจบางแพ็คเกจที่กำหนด• หีบขุนนาง (หาหีบได้จากปีศาจเลเวลสูงๆและบาร์บาเรี่ยน และกุญแจหีบสามารถหาได้จากรางวัลประจำวันและจากการซื้อแพ็คเกจ)