Categories

King of Avalon:[Uppdatering 2.8] Fästningsnivå 31 och Ädel emblem – [Swedish]

För att uppgradera till Fästningsnivå 31 behöver du följande:• Fästningsnivå 30• Särskild mängd resurser• Ädel emblem
Fästningsnivå 31 ger följande bonus:• Ökar din marskapacitet med +4500 trupper• 10% marschkapacitet extra• Lås upp Kasern, Stall, Bågskyttehus och Siege Verkstad nivå 31
För att uppgradera dina armébyggnader till nivå 31 behöver du följande:• Fästningsnivå 31• Önskad byggnivå 30• Särskild mängd resurser• Ädel emblem
När de uppgraderats till 31 kommer de att ge följande bonusar:• Kasern lvl 31: Infanteri Hälsa + 5%• Stall lvl 31: Kavalleri Attack + 5%• Bågskyttehus lvl 31: Bågskytt Attack + 5%• Siege Verkstad lvl 31: Siege Försvar + 5%
Ädel emblem kan erhållas genom:• Lyckodragning• Specifika paket• Ädelkistor (Kistor kan erhållas från hög nivå monster och barbarer medan nycklar kan erhållas från dagliga uppdrag och från köpta paket)