Categories

King of Avalon:Vad är Allians Event? – [Swedish]

Allians Eventet är en världsomfattande event vilket gör att alla Allianser runt över alla Kungariken kan tävla mot varandra!

Under eventet kan din Allians få poäng för specifika aktiviteter. Det finns 5 steg, varje steg med deras egna ranking och olika typer av aktivtet. Ordningen av aktiviteterna är slumpmässig. TOPP Allianser i steg rankingen eller den allmäna rankingen kommer att få fina belöningar när eventet är över.