Categories

King of Avalon:[อัพเดทเวอร์ชั่น 3.0] หีบกิลด์ – [Thai]

หีบของขวัญกิลด์:

หีบของขวัญกิลด์จะอยู่ในหัวข้อกิลด์ โดยให้แตะที่ "หีบของขวัญ" ซึ่งเพื่อร่วมกิลด์สามารถสะสมคะแนนสำหรับกิลด์ได้โดยการทำคะแนนกิจกรรมของรางวัลประจำวันในโรงแรมอัศวินแบบรายบุคคล

คุณสามารปลดล็อคหีบได้ตั้งแต่ 1-6 ใบโดยขึ้นอยู่กับคะแนนที่กิลด์ของคุณทำได้ในแต่ละวัน ซึ่งคุณจะรับของในหีบได้ในวันถัดไปซึ่งมีเพียงสมาชิกระดับ R4 และ R5 ขึ้นไปเท่านั้นที่จะสามารถส่งหีบให้ได้โดยไปที่ตู้เก็บหีบแล้วแตะที่ "ส่ง"

เมื่อหีบถูกส่งมายังตู้เก็บหีบแล้ว สมาชิกกิลด์สามารถเปิดหีบได้โดยแตะที่ "เปิด"

หมายเหตุ: หีบของขวัญกิลด์มีวันหมดอายุตามเวลาที่กำหนด และจะถูกลบออกไปจากตู้เก็บหีบเมื่อหมดอายุ

หีบของขวัญลอร์ด:

หีบของขวัญลอร์ดจะอยู่ในหัวข้อกิลด์ โดยให้แตะที่ "หีบของขวัญ" แล้วแตะที่หัวข้อ "ลอร์ด"

ระหว่างที่ทำความสำเร็จลับ ผู้เล่นจะได้รับหีบของขวัญลอร์ดในหัวข้อนี้

หีบเหล่านี้จะปรากฏในหัวข้อตู้เก็บหีบและคุณสามารถแชร์กับเพื่อนร่วมกิลด์ของคุณได้โดยแตะที่ "ส่ง"

หมายเหตุ 1: เมื่อส่งหีบไปยังตู้เก็บหีบ ลอร์ดคนที่ส่งหีบจะได้รับเหรียญทองแบบสุ่มจำนวนโดยขึ้นอยู่กับจำนวนเหรียญทองทั้งหมดที่อยุ่ในหีบ

หมายเหตุ 2: หีบเหล่านี้สามารถเปิดได้จำกัดจำนวนครั้งโดยขึ้นอยู่กับจำนวนผู้รับที่กำหนด เช่นหากหีบหนึ่งใบมีจำนวนผู้รับ 3 คน ลอร์ดคนที่ส่งจะได้เปิดเป็นคนแรก และเพื่อนร่วมกิลด์ 2 คนแรกที่เปิดก็จะได้รับรางวัล หลังจากนั้นจะไม่มีใครสามารถเปิดหีบใบนั้นได้อีก

หมายเหตุ 3: ลอร์ดคนที่ส่งหีบไปที่ตู้เก็บหีบสามารถเลือกที่ส่งแบบไม่ประสงค์ออกนามผู้ส่งได้โดยให้ติ็กในช่องไม่ระบุชื่อก่อนที่จะส่งหีบ