Categories

King of Avalon:Jak gromadzić zasoby? – [Polish]

Możesz wysłać swoje oddziały w dowolne miejsce na Mapie Królestwa, aby okupowały i zgromadziły zasoby. Będziesz ich mógł później użyć do rozwoju swojego Miasta.

Aby zgromadzić, wybierz jeden ze stosów zasobów i naciśnij ‘Okupuj’. Wybierz oddziały, które chciałbyć wysłać i naciśnij ‘MARSZ’. Twoje oddziały powrócą, kiedy zgromadzą tyle zasobów, ile dadzą radę unieść.

Ilość zasobów, jaką Twoje oddziały mogą unieść, zależy od ilości i typu oddziałów biorących udział w marszu. Im większa ładowność oddziałów, tym więcej zasobów Ci przyniosą. Możesz również zwiększyć ilość gromadzonych zasobów dzięki Talentom, Umiejętnościom Obronnym Smoka, Badaniom i Wzmacniaczom Gromadzenia.

Im wyższy poziom stosu zasobów, tym więcej zasobów on oferuje. Im bliżej centrum Królestwa się znajdujesz, tym wyższe poziomy stosów zasobów.