Categories

King of Avalon:Jak przypiąć konto do urządzenia iOS? – [Polish]

Aby upewnić się, że postęp Twojej gry nie zostanie utracony, zalecamy połączenie konta z Game Center lub kontem Facebook. Aby to zrobić, kliknij na swój Avatar -> Ustawienia -> Konto -> Zarządzanie Kontem i wybierz Game Center lub Facebook, aby przypiąć swoje konto.
Uwaga: Konto Game Center lub Facebook może być połączone tylko z jednym kontem w grze. Prosimy więc o wcześniejsze upewnienie się, że nie połączyłeś innego konta King of Avalon ze swoim kontem.