Categories

King of Avalon:Jak połączyć konto z urządzeniem Android? – [Polish]

Aby upewnić się, że postęp Twojej gry nie zostanie utracony, zalecamy połączenie konta z Google Play lub kontem Facebook. Aby to zrobić, kliknij na swój Avatar -> Ustawienia -> Konto -> Zarządzanie Kontem i wybierz Google Play lub Facebook, aby przypiąć swoje konto.
Uwaga: Konto Google Play lub Facebook może być połączone tylko z jednym kontem w grze. Prosimy więc o wcześniejsze upewnienie się, że nie połączyłeś innego konta King of Avalon ze swoim kontem.