Categories

King of Avalon:Jak uniknąć przypadkowych zakupów? – [Polish]

Aby zapobiec dokonywaniu na Twoim urządzeniu przypadkowych zakupów w aplikacji Sklep Play, możesz włączyć uwierzytelnianie. Wymusi ono podawanie określonych informacji, na przykład hasła, przy każdym zakupie.

Wybieranie ustawień uwierzytelniania:

1. Otwórz aplikację Sklep Google Play

2. Kliknij ikonę Menu > Ustawienia.

3. Kliknij Wymagaj uwierzytelnienia zakupów.

4. Wybierz ustawienie.

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Google Play:Zapobieganie przypadkowym i niechcianym zakupom