Categories

King of Avalon:Budynek – Posterunek Handlowy – [Polish]

Posterunek Handlowy pozwala na wysyłkę i otrzymywanie zasobów od sojuszników.

Możesz wysłać prośbę o jakikolwiek z zasobów, którego potrzebujesz. Każda prośba jest ważna przez 24 godziny. Możesz poprosić tylko o jeden typ zasobów w tym samym czasie. Prośby są ogłaszane w wiadomościach na Czacie Sojuszu.

Opłata Handlowa pobierana jest, aby zagwarantować bezpieczny przepływ towarów. Opłata ta jest redukowana podczas każdej rozbudowy Posterunku Handlowego. Po rozbudowie zwiększa się także ilość zasobów, jaką możesz jednorazowo wysłać.