Categories

King of Avalon:Ejderhamı Nasıl Eğitebilirim? – [Turkish]

Ejderhanız büyük bir saldırı gücüdür ve insanların silahları ile öldürülemez! Ejderhanızı geliştirmek birliklerinize de cesaret katar ve saldırı güçlerini, ilerleme kapasitelerini ve kaynak toplama sınırlarını arttırır. Bu beceriler Saldırı Yetenekleri ve Koruyucu Yetenekler olmak üzere iki kısma ayrılır. Saldırı Yeteneklerini Saldırı Gücünü arttırarak yükseltebilirsin ya da Koruyucu Beceriyi yükseltip Koruyucu Yetenekleri arttırabilirsin.
Ejderhanın Seviyesini Yükseltmek Ejderha EXP’si kazanabilmek için canavar öldürebilir kaynak toplayabilir ya da düşman birlikleri öldürebilirsiniz. Ejderha aynı zamanda sizden de öğrenir, bu sayede Ejderha saldırıya katılmasa bile Ejderha EXP’si kazanabilir.
Saldırı Gücü & Koruyucu Güç Canavar ve düşman birlikleri öldürmek Saldırı Gücü kazandırır. Kaynak toplamak ve düşman birliklere karşı savunma yapmak Koruyucu Gücü arttırır. Bu iki tip arasındaki denge Ejderhanızın karakterini belirler. Saldırı Gücü ya da Koruyucu Gücü daha yüksek olursa uyumlu olarak Saldırı ya da Koruyucu Becerileri kazanır.
Ejderha Yetenekleri Atanıyor Ejderha yetenekleri Yetenek Ata bölümü sayesinde atanabilir. Saldırı, Savunma, Toplama, Canavar Saldırısı bölümleri üzerinden yetenekler ata.
Unutma bir yetenek atadığında o sadece o fonksiyon üzerinde etkili olur. Örneğin, Piyade birliklerin için savunmayı arttıran bir yetenek atadığın zaman, bu savunduğunda bir işe yaramayacak.