Categories

King of Avalon:Jak używać budynku Kuźni? – [Polish]

W Kuźni możesz wykuć ekwipunek przy użyciu Zwojów i innych materiałów. Na Zwoje można przerobić Fragmenty Zwojów, które znajdziesz w Kartach Tarota u Wróżki oraz w Sklepie, w Skrzyniach Zwojów. Materiały potrzebne do wykucia ekwipunków znajdziesz, atakując Potwory i Obozy Barbarzyńców.