Categories

King of Avalon:Jak zmienić Awatar? – [Polish]

Aby zmienić swój awatar (zdjęcie profilowe) naciśnij na awatar w lewym górnym rogu -> Naciśnij "Więcej Informacji" -> Naciśnij symbol hełmu pod profilem -> Przewijaj, aby odnaleźć swój preferowany awatar i wybierz go lub załaduj własne zdjęcie.