Categories

King of Avalon:Jak używać Kuźni? – [Polish]

Funkcje Kuźni można podzielić na 3 różne procesy:
1) Przerabianie. Fragmenty Zwojów można zdobyć zabijając Potwory, lub ze Sklepu. Kiedy posiadasz wystarczającą ilość Fragmentów Zwojów, możesz je przerobić, aby otrzymać kompletny Zwój.
2) Wykuwanie.Kiedy posiadasz kompletny Zwój, możesz odwiedzić Kowala, aby Wykuć ekwipunek.
3) Wzmacnianie. Jeśli posiadasz inny Zwój tego samego fragmentu ekwipunku, możesz Wzmocnić ten ekwipunek, aby zwiększyć jego efektywność.