Categories

King of Avalon:Czym są Relikwie? – [Polish]

Wykopano starożytne Relikwie! Zlokalizuj je przy użyciu Mapy Relikwii (Tawerna > Mapa Relikwii) i odkryj ich tajemnicze i cudowne właściwości. Pamiętaj, że ich działanie odczuwalne będzie tylko po wyposażeniu. (Profil > druga zablokowana ikonka nad "Punktami Talentu").
Okres Chronionego Użycia Relikwii trwa 3 dni po jej zdobyciu. Podczas trwania Chronionego Użycia Relikwie nie mogą zostać Ci odebrane przez innego Lorda. Po zakończeniu czasu Chronionego Użycia istnieje możliwość przejęcia przez innego Lorda Relikwii po pokonaniu ich Posiadacza w bitwie lub zbiórce.