Categories

King of Avalon:[Aktualizacja 2.6] Ulepszenia i Optymalizacje – [Polish]

Lista ulepszeń i optymalizacji w aktualizacji 2.6

Zakazany Labirynt i Smoczy Duch:

oNa Poziomie VIP 3: możesz nacisnąć na odkryty pokój, aby teleportować się bezpośrednio do niego

oNa Poziomie VIP4: możesz przyśpieszyć bitwę x2

oNa Poziomie VIP7: możesz przyśpieszyć bitwę x4

oNa Poziomie VIP 8: możesz całkowicie pominąć bitwę

·Wielka Sala: możesz teraz uzyskać dostęp do Avalonu bezpośrednio z panelu Wielkiej Sali, bez potrzeby otwierania Mapy Królestwa.

·Dom Aukcyjny: od teraz, gdy gracz złoży ofertę w ciągu ostatnich 5 minut aukcji, zegar zostanie zresetowany do 5 minut.

·Budynki Sojuszu: od teraz, gdy Magazyn Sojuszu zostanie przeniesiony, zmagazynowane w nim zasoby zostaną zachowane. To samo dotyczy Szpitala Sojuszu – po jego przeniesieniu ranne oddziały zostaną w środku.