Categories

King of Avalon:[Aktualizacja 2.8] Przyspieszenie Badań Technologii Sojuszu – [Polish]

Przyspieszenie badań to nowa funkcja dostępna z panelu Technologii Sojuszu.

Po rozpoczęciu nowego badania w tym panelu, członkowie Sojuszu o randze R4 i R5 mogą przyspieszyć je, naciskając przycisk "Przyspieszenie". Funkcja ta pobierze część Funduszy Sojuszu.