Categories

King of Avalon:Co to jest Wydarzenie Sojuszu? – [Polish]

Wydarzenie Sojuszu, to wydarzenie, które odbywa się we wszystkich Królestwach, podczas którego Sojusznicy mogą współzawodniczyć przeciwko Sojuszom innych Królestw!
Podczas tego limitowanego czasowo wydarzenia Twój Sojusz może zdobyć punkty wykonując różnorodne zadania i aktywności w grze.
Wydarzenie składa się z pięciu różnych etapów, z których każdy posiada swój własny ranking i inny rodzaj zadań. Kolejność zadań jest losowa. Najlepsze sojusze w każdym z Etapowych Rankingów oraz w Ogólnym Rankingu otrzymają wspaniałe nagrody, które zostaną wysłane bezpośrednio w grze po zakończeniu każdego z etapów.