Categories

Brawl Stars – Regel nummer 2: wees geen valsspeler!

Het gebruik van ‘bots’ en ‘mods’ is een vorm van valsspelen. We verzoeken spelers dan ook om dergelijke software te verwijderen van hun apparaten.Software van derden bestaat uit niet-goedgekeurde apps die het spelverloop manipuleren. Door de spelfunctionaliteit aan te passen, proberen softwareprogramma’s van derden de gebruiker een oneerlijk voordeel te geven, terwijl uw account en privacy in het geding komen.Onder software van derden wordt verstaan:

  • Hacks, ‘mods’ of programma’s die de spelfunctionaliteit op oneerlijke wijze aanpassen
  • ‘Bots’ of diensten of scripts die het spelverloop automatiseren
  • Enig ander programma dat erop is gericht onverdiende vooruitgang te bieden of te wijzigen

Gevolgen van wangedrag: trachten een oneerlijk voordeel te verkrijgen door middel van verboden software van derden zal leiden tot een permanente blokkering van elk overtredend account.