Categories

Brawl Stars – ฉันจะปิดการซื้อในแอปได้อย่างไร?

เกมของ Supercell นั้นเล่นได้ฟรี แต่ท่านก็สามารถซื้อเงินในเกมเพื่อช่วยให้ตนเองคืบหน้าเร็วขึ้นได้ การซื้อเงินในเกมนี้จะทำด้วยเงินจริงโดยใช้ Google หรือ iTunes  เพื่อตั้งค่าการจำกัดบนอุปกรณ์ของท่าน กรุณาไปยังลิงก์ต่อไปนี้:สำหรับ Google สำหรับ Apple หากท่านต้องการจะซื้อในเกมต่อไป ท่านสามารถตั้งค่าให้อุปกรณ์ร้องขอรหัสผ่านในทุกครั้งที่ท่านซื้อหรือทุกๆ 15 นาที