Categories

Brawl Stars – ฉันมองไม่เห็นร้านหรือไม่สามารถสั่งซื้อได้! (Android)

Google จัดการทุกการชำระเงินที่ทำผ่าน Google Play Store  เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการซื้อ กรุณาปรึกษา การสนับสนุนของ Google ที่นี่  การแก้ปัญหาฉุกเฉิน:  วิธีการชำระเงินกลายเป็นสีเทา/“ไม่มีสิทธิ์” 1) หากท่านพยายามจ่ายด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ลองตรวจสอบวันหมดอายุและที่อยู่ในการจัดส่งบิล:

  • ลงชื่อเข้าใช้ที่ payments.google.com
  • ในป้ายทางซ้ายมือ เลือก “วิธีการชำระเงิน”
  • ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรและที่อยู่ในการจัดส่งบิล

2) ตรวจสอบว่าประเทศที่จะจัดส่งบิลไปกับประเทศตามกฎหมายตรงกันหรือไม่ที่ payments.google.com

  • ลงชื่อเข้าใช้ที่ payments.google.com
  • ในป้ายทางซ้ายมือ เลือก “วิธีการชำระเงิน”
  • ตรวจสอบประเทศที่จะจัดส่งบิลไปของวิธีการชำระเงิน
  • ที่มุมขวาบน คลิกที่ไอคอน “ฟันเฟือง” เพื่อเข้าไปที่หน้า “การตั้งค่า”
  • ตรวจสอบประเทศตามกฎหมาย 

3) ลองใช้วิธีการชำระเงินแบบอื่น วิธีการชำระเงินถูกปฏิเสธโดยผู้ออกบัตรหรือผู้ถือบัตร (โดยปกติแล้วจะกระตุ้นให้เกิดข้อผิดพลาด “วิธีการชำระเงินถูกปฏิเสธ”):  ติดต่อผู้ออกบัตรหรือผู้ถือบัตรหรือลองใช้วิธีการชำระเงินอื่นๆ