Categories

Brawl Stars – ฉันสามารถซื้อ, ขาย หรือแบ่งใช้บัญชีกับผู้อื่นได้หรือไม่?

การขาย ซื้อ แบ่งใช้ หรือให้บัญชีเกมแก่ผู้อื่นนั้นขัดต่อข้อตกลงการให้บริการของเรา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขได้ที่: เงื่อนไขการให้บริการ เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยให้กับบัญชีใดๆ ที่ส่งต่อจากผู้เล่นคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งได้เรามีสิทธิ์แบนบัญชีที่มีการถ่ายโอนไปมาระหว่างผู้เล่นคนที่ขายบัญชีนั้นไม่ได้เป็นเช่นที่เห็น พวกเขาเอาเงินไปโดยไม่เคยให้บัญชีกับท่านจริงๆ ช่วยกันป้องกันวิธีที่อันตรายนี้ด้วยการปฏิเสธที่จะขายบัญชีของท่าน และรายงานว่าผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าว!