Categories

Brawl Stars – อุปกรณ์นี้เข้ากันไม่ได้กับเวอร์ชันนี้!

เราตระหนักถึงปัญหาที่มีการขึ้นข้อความเตือนความผิดพลาดใน Play Store ของ Google ว่า “อุปกรณ์เข้ากันไม่ได้” เมื่อมีการพยายามดาวน์โหลดอัปเดตล่าสุดแม้ว่าอุปกรณ์จะรองรับเกมของท่านก็ตาม Google กำลังตรวจสอบปัญหานี้เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน Google แนะนำให้ลบข้อมูลของ Google Play Store จากโทรศัพท์ของท่านแล้วลบเกม เพื่อทำเช่นนั้น:

  • เข้าไปที่ "การตั้งค่า"
  • เลือก "ตัวจัดการแอปพลิเคชัน" > "ทั้งหมด"
  • เลือก "Google Play Store"
  • ลบข้อมูล
  • ท่านสามารถติดตั้งแอป Google Play Store ใหม่ทั้งหมดด้วย เพื่อทำเช่นนั้น:

  • เข้าไปที่ "การตั้งค่า"
  • เลือก "แอปและการแจ้งเตือน"
  • เลือก Google Play Store หรือ “ดูแอปทั้งหมด” หรือ “ข้อมูลแอป”
  • แตะจุด 3 จุดบริเวณด้านบนของหน้าจอ > ยกเลิกการติดตั้งอัปเดต
  • หลังกระบวนการเสร็จสมบูรณ์ โปรดลองติดตั้งเกมใหม่อีกครั้ง  เนื่องจาก Android นั้นปฏิบัติการบนหลายอุปกรณ์ที่ต่างกัน กระบวนการนี้อาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยในแต่ละเครื่อง โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานจากผู้ผลิต (หรือศูนย์บริการความช่วยเหลือในพื้นที่) หากต้องการคำแนะนำที่นอกเหนือไปจากนี้