Categories

Brawl Stars – ผลของการประพฤติผิดและรายการพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้

เรามิได้มุ่งหมายจะทำรายการตัวอย่างแห่งพฤติกรรมอันยอมรับได้และยอมรับไม่ได้ไปเสียทั้งหมด แต่ด้านล่างนี้คือรายการสั้นๆ ของสิ่งที่เราพิจารณาว่าไม่เหมาะสม ชื่อนั้นให้สัมผัสที่ดีต่อสิ่งที่ตามมา และโดยทั่วไปแล้วนี่เป็นเรื่องของสามัญสำนึก อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่หากต้องการ

 • พฤติกรรมไม่เหมาะสม
 • การใช้ซอฟต์แวร์ภายนอก
 • การซื้อ/ขายหน่วยเงินในเกมที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • การซื้อ, ขาย และแบ่งใช้บัญชีเกม
 • แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ Supercell
 • ล่อลวงเอาบัญชีผู้เล่นคนอื่น
 • หลอกขอเงินคืน
 • ฉวยประโยชน์จากบั๊ก
 • สนับสนุนให้ผู้อื่นฝ่าฝืนกฎ
 • ขอหรือให้ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล
 • ใช้แชตในเกมอย่างผิดวัตถุประสงค์ไปเพื่อการโฆษณา, สแปม และหลอกลวง

บัญชีที่กระทำผิดใดๆ ตามที่กล่าวไปข้างต้นจะต้องเผชิญกับการลงโทษซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง:

 • เพิกถอนเงินในเกม
 • ระงับการเข้าเกมชั่วคราว
 • ระงับการเข้าเกมถาวร

เราจะไม่ถกเถียงเรื่องบทลงโทษ และไม่สามารถช่วยเหลือกับบัญชีเกมที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการโกงหรือการฉ้อฉลอื่นๆช่วยเราสร้างสภาพแวดล้อมในการเล่นเกมที่ดีเยี่ยม และรักษาบัญชีและอุปกรณ์ของท่านให้ปลอดจากปัญหาใดๆ