Categories

Brawl Stars – อีเวนท์

Brawl Stars พยายามสร้างความหลากหลายด้วยโหมดเกมใหม่ๆ ในช่องอีเวนท์หกช่อง

  • ช่องแรกสำหรับศึกชิงอัญมณีเท่านั้น

  • ช่องที่สองสำหรับศึกประจันหน้าและศึกประจันหน้าแบบคู่

  • ช่องที่สามสำหรับศึกชิงบอลเท่านั้น

  • ช่องที่สี่จะสับเปลี่ยนกันระหว่างเกมโหมดอีเวนท์ตั๋วพิเศษซึ่งได้แก่หุ่นยนต์ตะลุมบอน, เกมล่ายักษ์ และศึกปะทะบอส
  • ช่องที่ห้าจะสับเปลี่ยนกันระหว่างล่าค่าหัว, ปล้นสะดม และยุทธการตีโอบ
  • ช่องที่หกสำหรับศึกฉายเดี่ยวและศึกโค่นล้มบอส

คอยดูตัวจับเวลาด้านบนของปุ่มอีเวนท์แต่ละอันเพื่อดูว่าเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ก่อนที่จะเปลี่ยนแผนที่หรือโหมดเกมใหม่!