Categories

Brawl Stars – ฉันจะเข้าร่วมคลับได้อย่างไร?

จากหน้าจอเลือกอีเวนท์ เพียงปัดไปทางขวาเพื่อไปยังแท็บโซเชียล ในแท็บนี้ ท่านจะสามารถหาคลับที่ต้องการเข้าร่วมได้ รวมถึงสร้างคลับของตัวเอง