Categories

Brawl Stars – นโยบายของ Supercell เรื่องความเป็นส่วนตัวคืออะไร?

ความเป็นส่วนตัวของท่านนั้นเป็นอันดับแรกในใจเราเสมอ ที่ Supercell เราไม่มีทางเข้าถึงข้อมูลใดๆ ในบัตรเครดิตของท่าน เป็นเพราะการทำธุรกรรมเรื่องการจ่ายชำระนั้นจะดำเนินการอย่างเรียบร้อยผ่าน App Store ของ Apple หรือ Google Play (ขึ้นอยู่กับบริการที่ท่านใช้) ด้วยอีเมลส่วนตัวของท่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีนั้น  เราเก็บข้อมูลส่วนตัวจากผู้เล่นของเราเพียงเล็กน้อย โดยหลักแล้วเราเก็บเพียงตัวระบุอุปกรณ์และที่อยู่ IP ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำหรับการเล่นเกมเท่านั้น เราแทบจะไม่ต้องเก็บข้อมูลที่ระบุตัวผู้เล่นโดยตรง เช่น อีเมล (เราจะเก็บอีเมลต่อเมื่อท่านเลือกจะส่งข้อมูลให้เราเท่านั้น) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บและเหตุผลที่เราเก็บข้อมูลนั้นๆ สามารถอ่านได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว