Categories

Brawl Stars – So tài Sức mạnh là gì?

So tài Sức mạnh là một sự kiện trò chơi mới giúp mở khóa Ô thứ 7 khi bạn mở khóa Sức mạnh Sao đầu tiên của mình. Chỉ những chiến binh Brawl có Sức mạnh Sao được mở khóa mới có thể tham gia vào sự kiện So tài Sức mạnh. Bạn có thể kiếm được nhiều Điểm hơn trong mùa giải nếu chơi bằng các Chiến binh Brawl đã đạt cấp tối đa.

Vào cuối mùa giải So tài Sức mạnh, bạn sẽ nhận được Điểm sao dựa trên số Điểm bạn đã tích lũy được từ các trận chiến và vị trí của bạn trên Bảng xếp hạng So tài Sức mạnh Toàn cầu.

Để giảm khả năng nhiều người chơi có Điểm Sức mạnh bằng nhau trên Bảng xếp hạng vào cuối mùa giải, chúng tôi sẽ dựa trên tổng số Cúp của người chơi để quyết định thứ hạng.