Categories

Brawl Stars – Kết nối vào đúng tài khoản Game Center.

Việc sử dụng các thông tin chính xác khi đăng nhập là cực kỳ quan trọng, vì vậy, vui lòng bảo đảm rằng bạn đang kết nối với đúng tài khoản Game Center. Nếu không thể vào được tài khoản mong muốn bằng địa chỉ email mà bạn hiện đang sử dụng, điều đó có nghĩa email này chắc chắn là không đúng.

Để truy cập đúng tài khoản của bạn, vui lòng:

1) Đăng nhập bằng cách sử dụng địa chỉ email mà ban đầu được sử dụng để đồng bộ tài khoản của bạn

2) Nếu đó là email cũ, hãy liên hệ Hỗ trợ Apple để khôi phục lại thông tin tài khoản của bạn.

Supercell không thể truy cập vào thông tin tài khoản Game Center vì chúng tôi chỉ có thể thấy được các tài khoản có liên quan bằng một giá trị số. Do đó chúng tôi sẽ cần sự giúp đỡ cả từ phía bạn lẫn Apple để tìm được đúng thông tin đăng nhập đã được sử dụng nhằm giúp bạn khôi phục tài khoản của mình.