Categories

Brawl Stars – Tôi tìm lịch sử giao dịch mua của tôi ở đâu?

Để xem lại lịch sử giao dịch mua của bạn, vui lòng kiểm tra các hướng dẫn bên dưới:

Android

1. Vào pay.google.com, sau đó đăng nhập vào bằng tài khoản Google mong muốn của bạn

2. Chọn “Đăng ký và dịch vụ”

3. Chọn “Hiển thị giao dịch”.

Bạn có thể xem thêm trợ giúp ở
đây.

iOS

1. Mở iTunes trên máy tính của bạn. 

2. Chọn tên người dùng của bạn (nên là địa chỉ email) và chọn “Tài khoản”

3. Cuộn xuống đến “Lịch sử Giao dịch mua” và chọn “Xem Tất cả”