Categories

Brawl Stars – Những phương thức thanh toán được chấp nhận (iOS)

Các giao dịch tại cửa hàng trong trò chơi sẽ được tiến hành thông qua iTunes. Các phương thức thanh toán sẽ khác nhau ở mỗi nước. Để thuận tiện cho các bạn, chúng tôi liệt kê các phương thức phổ biến dưới đây:● Thẻ tín dụng● Thẻ iTunes● Giấy chứng nhận quà tặng iTunes Store  Để biết thêm thông tin chi tiết về các phương thức thanh toán trên iTunes, nhấn vào đây.