Categories

Brawl Stars – Làm thế nào để tránh việc vô tình thực hiện giao dịch mua?

Để tránh việc vô tình thực hiện giao dịch mua trong ứng dụng, bạn cần phải điều chỉnh thiết lập Cửa hàng Google Play. Hãy làm theo các bước sau: 1. Truy cập Cửa hàng Google Play.   2. Vào menu “Settings”.    3. Tìm “User Controls” và kích hoạt “Use password to restrict purchases”   4. Nhập mật khẩu của bạn và nhấn xác nhận khi hoàn tất.     5. Bất cứ hành động mua trong ứng dụng nào xảy ra sau khi thay đổi các thiết lập của bạn cũng sẽ yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu bảo mật.  Hãy nhớ: sau khi nhập mật khẩu một lần, bạn có thể thực hiện giao dịch mua trên Google Play trong 30 phút mà không cần phải nhập lại. Nếu thiết bị của bạn đang sử dụng Android OS 4.2 hoặc cao hơn và có ai đó thường xuyên sử dụng thiết bị này, bạn có thể (tùy theo thiết bị của bạn) tạo một Hồ sơ người dùng riêng biệt bằng cách vào Thiết lập > Người dùng > Thêm người dùng, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.