Categories

Brawl Stars – Những phương thức thanh toán được chấp nhận (Android)

Google Play xử lý mọi giao dịch mua thông qua cửa hàng trong trò chơi. Các phương thức thanh toán của Google khác nhau ở mỗi nước.

  • Thẻ tín dụng (credit) & thẻ ghi nợ (debit): Visa, MasterCard, Amex, các loại thẻ khác theo từng quốc gia (ví dụ: thẻ tín dụng Elo ở Brazil)
  • Thanh toán qua nhà mạng: tùy vào nước sở tại của khách hàng và nhà mạng (danh sách đầy đủ có ở đây)
  • Thẻ quà tặng Google Play: khả dụng tại các quốc gia được chọn (danh sách đầy đủ có ở đây)
  • Số dư Google Wallet: chỉ khả dụng tại Mỹ và Vương quốc Anh

Nếu đây là lần đầu tiên bạn thực hiện giao dịch, phương thức thanh toán sẽ được bổ sung vào tài khoản Google của bạn.Để biết thêm danh sách về các phương thức thanh toán theo quốc gia, vui lòng tham khảo đường dẫn này.