Categories

Brawl Stars – Cách thay đổi tài khoản Google để mua trong ứng dụng

Nếu bạn muốn mua nhưng không được vì tài khoản Google mặc định không đúng, bạn sẽ phải chuyển đổi tài khoản thanh toán.  Đây là hướng dẫn từng bước về cách chuyển đổi tài khoản:  1. Hãy đảm bảo rằng tài khoản Google mong muốn đã được thêm vào thiết bị. Hãy đọc bài viết Trung tâm Trợ giúp này nếu bạn cần hướng dẫn về cách thực hiện.  2. Hãy đảm bảo rằng tiến trình của bạn đã được lưu an toàn trong Google Play:   

  • Mở ứng dụng Google Play trên thiết bị của bạn và đăng nhập vào đúng tài khoản
  • Mở trò chơi và vào thiết lập trong trò chơi
  • Nhấn nút đăng nhập Google Play để kết nối trò chơi của bạn với Google Play
  • 3. Tải về lại ứng dụng này bằng đúng tài khoản: 

  • Gỡ cài đặt trò chơi khỏi thiết bị của bạn
  • Mở Ứng dụng Play Store và vào thiết lập (3 dòng ở góc trái trên cùng)
  • Đảm bảo tài khoản hiển thị ở đây là tài khoản thanh toán mong muốn 
  • Cài đặt lại trò chơi 
  • Khởi động trò chơi và mua thử. Tài khoản thanh toán được hiển thị sẽ giống với tài khoản đã sử dụng khi cài đặt trò chơi