Categories

Brawl Stars – Thêm, xóa, chuyển đổi hoặc chỉnh sửa phương thức thanh toán

Để mua một nội dung trong ứng dụng, trước hết, bạn cần phải thêm một phương thức thanh toán hợp lệ vào Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể thêm vài phương thức thanh toán (Thẻ, DCB, Paypal) vào tài khoản Google.  Thêm phương thức thanh toán

 • Mở ứng dụng Google Play Store 
 • Nhấn vào biểu tượng có ba đường ngang > Phương thức thanh toán
 • Bên dưới “Thêm phương thức thanh toán”, chọn phương thức thanh toán mà bạn muốn thêm
 • Làm theo hướng dẫn và phương thức thanh toán mới sẽ được thêm vào tài khoản Google của bạn
 • Để biết thêm thông tin về các tùy chọn thanh toán sẵn có, hãy vào xem bài viết này của Trung tâm Trợ giúp. Chỉnh sửa/Xóa phương thức thanh toán

 • Mở ứng dụng Google Play Store 
 • Nhấn vào biểu tượng có ba đường ngang > Phương thức thanh toán > Thêm cài đặt thanh toán
 • Nếu được hỏi, hãy đăng nhập vào pay.google.com
 • Bên dưới phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa/xóa, nhấn vào Chỉnh sửa hoặc Xóa rồi làm theo hướng dẫn.
 • Thay đổi phương thức thanh toán trong khi đang thực hiện giao dịch mua

 • Nhấn vào một vật phẩm trong trò chơi mà bạn muốn mua
 • Bên dưới giá tiền, nhấn vào mũi tên chỉ về bên phải
 • Chọn một trong các phương thức thanh toán hiện có của bạn hoặc thêm phương thức mới
 • Hoàn tất giao dịch mua của bạn
 • Lưu ý: nếu bạn thêm một phương thức thanh toán trong khi thực hiện giao dịch mua, phương thức này sẽ được lưu trong tài khoản của bạn.